Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon & Misyon


• Ülke ekonomisinde söz sahibi olan Lider bir firma olmak

• Alüminyum ve yenilenebilir enerji (Solar Enerji) sektörlerinde direk ve endirek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ürünlerin tasarımı ve üretimi ile katma değer sağlayan, Dünya'da izlenen şirket olmak

Değerlerimiz


• Müşteri haklarına saygılı olmak,

• Bireye değer vermek,

• Ekipler halinde birlikte çalışmak,

• Yaratıcı çözümler üretmek,

• Açık, adil ve güvenilir olmak,

• Bilimsel veriler doğrultusunda faaliyet göstermek,

• Kaynakları verimli kullanmak,

• Toplumsal ve kültürel değerlere saygılı olmak,

• Yenilikçi ve sürekli gelişime odaklı olmak,

• Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı olmak,

• Değerleri istikametinde sorgulayan ve yönlendiren olmak,

• Destekleyici ve planlayıcı olmak,

• Sahiplenen ve özverili olmak ,

• Öncü ve örnek olmak