ÇEVRE DOSTU

Egepen Deceuninck , 2015 yılında Avrupa ülkelerinin tamamlamakla yükümlü olduğu çalışmaları, çevreye olan duyarlılığımadan dolayı onlardan önce tamamlayıp, çocuklarımıza olabildiğince erken, temiz bir çevre bırakmayı hedefledik. Bu sebeptendir ki 2004 yılında %100 geri dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevre için harekete geçtiğimiz gibi, yine çevre dostu kalsiyum-çinko stabilizan ile profil üretimine geçerek halkayı tamamladık: Bugün için, yarın için , yarından da sonrası için...

Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabetin ve serbest dolaşımın sağlanması, çevre alanında da ortak girişimleri ve ortak bir politikayı zorunlu kılmıştır.

AB'nin çevre politikası, hem çevrenin küresel etkileri olan bir alan olması hem de insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi nedeni ile özel bir önem taşımaktadır. Ulkemizde de çevreyi ilgilendiren konular, çok büyük önem kazanmıştır.

Avrupa Birliği içinde ortak bir çevre politikası oluşturulmasının en temel sebepleri, çevre kirlenmesinin siyasal sınırları tanımaması olgusu ve yaşam kalitesi-nin daha da yükseltilebilmesi için doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekliliğidir.

İnsan yaşamında kullanılan tüm ürünlerin çevre ve insan sağlığı, güvenlik açısından etkileri düşünülerek Avrupa 'da ve dünyada yeni yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği de 2000 yılından itibaren VINYL 2010(The Voluntary Commitment of the European PVC Industry) adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu oluşturmuştur. Bu kurul sadece PVC üreticileri için değil, PVC dahil PVC katkı malzemeleri üreten endüstriyi de içine almaktadır. Bu kapsamda, Avustralya 2008 yılı başından itibaren, içinde ağır metaller bulunduran plastik maddeleri ülkesine kabul etmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, kurşun ve benzeri ağır metallerin, PVC ürünlerinde kullanılması yasaklanmıştır.

Oluşturulmuş olan Vinyl 2010 Kurulu içinde yer alan ECVM (The European Council of Vinyl Manufacturers), ESPA ( The European Stabilisers Producers Associations) ve EuPC'nin( European Plastic Converters)aldığı kararla, 2000 yılının tüketim miktarlannı baz alarak, aşağıdaki oranlarda ağır metalar içinde en yaygın olarak bilinen kurşun kullanımını azaltacağını taahhüt etmektedir.

▪ 2005 yılında %15 azalma,

▪ 2010 yılında %50 azalma,

▪ 2015 yılında %100 azalma.

Vinyl 2010 (PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu), bütün Avrupa pazarlarında Mart 2001'den itibaren ağır metal olan Ba-Cd stabilizan kullanımını yasaklamıştı. Bütün PVC kullanıcıları 2001 yılından itibaren teknolojik gelişimleri takip ederek kurşun bazlı stabilizan gruplarının kullanımına başladı. Sek-törel gelişmeler ve çevreye olan duyarlılıkların artmasıyla beraber bu sefer kurşun bazlı stabilizanlara alternatif olarak Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizanlar geliştirildi. Bu gelişim sonucunda VINYL 2010 adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu 2015 yılına kadar Avrupa'daki kullanıcıların kurşun stabilizan tüketimini sonlandırmalarını ve yerine kalsiyum çinko stabilizan kullanımına geçişi hedeflemiştir. Bu hedef, özellikle kompound üretiminde kullanımı, taşıması ve depolanması açısından büyük avantajlar getirecektir. Son kullanıcı açısından herhangi bir olumsuz etkisi olmayıp, çevreye uyumlu, Avrupa normlarına uyumlu çevre dostu pencereler üretilmiş olacaktır.

Bu geçişin birçok teknolojik zorlukları vardır. PVC tek başına kullanılan bir hammadde olmadığı için bir çok katkı malzemeleri ile zenginleştirilmekte ve endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu katkı malzemeleri içinde stabilizanın çok büyük önemi vardır. Bu nedenle PVC Kompoundunun temel taşı denebilir. PVC profil kalıpları ve üretim makineleri hep bu kimyasal dokunun ortaya çıkardığı kompozisyona uygun olarak tasarlanır ve imal edilir. Kimyasal yapının mevcut kalıp ve makine yatınmları dikkate alınarak değiştirilmesi çok yüksek mühendislik bilgisi, maliyet ve know-how gerektirmektedir. Bu nedenle geçiş süreci Avrupa ülkelerinde bile çok uzun bir periyoda yayılmıştır. Egepen Deceuninck sahip olduğu bırikimlerle bu süreci çok kısa sürede tamamlayarak tüm pencere ve kapı profil üretimlerinde kalsiyum çinko stabilizan kullanımına başlamıştır.

Sektöründe yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olan Egepen Deceuninck , bu uygulamayla birlikte sektöründe bir adım daha öne çıkmıştır.

Bu sebeple; BAYSALLAR PEN olarak sorumluluklanmızı yerine getirmek adına sizleri gerekli bilince ve duyarlılığa sahip olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla